mars 31, 2023

6% moms på discobowling

Enligt kammarrätten är den genomsnittlige utövarens syfte vid discobowling att utöva idrott eller fysisk träning. Bolagets tillhandahållande är därför en idrottstjänst med 6% moms.

Lek eller idrott

På avgifter för tillträde till idrottsevenemang eller för att utöva idrottslig verksamhet är det 6% moms. Vid vissa fysiska aktiviteter kan frågan vara om det är en idrottstjänst som tillhandahålls, eller om det snarare är rent nöje eller rekreation.

Om det huvudsakliga syftet med en fysisk aktivitet inte är att utöva idrott eller fysisk träning kan det vara att aktiviteten präglas av lek, nöje eller avkoppling, vilket det är 25% moms på. Dessa aktiviteter kan utövas i särskilda anläggningar som i huvudsak är inrättade för nöjen och avkoppling.

Discobowling

Ett bolag som driver en bowlinghall erbjöd sina kunder, förutom bowling i traditionell mening, även så kallad discobowling. Anläggningen där verksamheten bedrivs är i huvudsak utformad som en bowlinghall med en mindre restaurangdel.

Bowling betraktas som idrott med 6% moms. Discobowling innebar att bolaget under fredags- och lördagskvällar tände blå discobelysning i lokalerna och höjde musikvolymen. Bolaget la 6% moms även på sitt tillhandahållande av discobowling.

Skatteverket ansåg dock inte att discobowling var en idrottstjänst, utan det skulle vara 25% moms på tillhandahållandet.

Beslutet överklagades, först till förvaltningsrätten och sedan vidare till kammarrätten som ändrade Skatteverkets beslut.

Idrottstjänst med 6% moms

Kammarrätten slog fast att bedömningen av om det är fråga om en idrottstjänst eller om ren rekreation eller nöje ska göras utifrån genomsnittskonsumentens uppfattning. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till utformningen av den aktuella anläggningen.

Kammarrätten konstaterade att bolagets tillhandahållande av bowlingbanor är idrottstjänster. Det enda som skiljer den vanliga bowlingen från discobowling är att ljuset förändras och att musikvolymen höjs. Discobowlingen utförs på samma banor, med samma klot, regler och poängsystem. Det är också samma prestations- och tävlingsmoment.

Kammarrätten ansåg därmed att de förändringar som sker i samband med discobowlingen inte förändrar anläggningens karaktär att ge besökarna möjlighet att utöva idrott och fysisk träning. Den genomsnittlige utövarens syfte vid discobowling är att utöva idrott eller fysisk träning. Att det kan förekomma att anläggningen besöks i nöjessyfte förändrar inte bedömningen. Bolagets tillhandahållande av discobowling är därför en idrottstjänst med 6% moms.

Domen är i skrivande stund inte överklagad.

Kammarrätten i Stockholm 5380-22

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

feb. 01, 2024

Trav och moms – SRN fann

jan. 31, 2024

Nya regler för årsredovisning i bostadsrättsföreningar

jan. 29, 2024

Frivillig momsskyldighet – klargörande av begreppet stadigvarande användning

jan. 29, 2024

Nya lagar 2024

jan. 11, 2024

Fyllnadsinbetalning – undvik höga räntekostnader på skattekontot

nov. 28, 2023

Personaloption blir skattepliktig

nov. 28, 2023

Skattereduktionen omfattar inte lastbalanserare

nov. 28, 2023

Nekas ROT-avdrag för ombyggnad av uthus

nov. 28, 2023

Försäljning av A-traktorer var näringsverksamhet

nov. 28, 2023

Skatteplanering inför nyår

nov. 06, 2023

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

nov. 06, 2023

Styvbror är inte närstående enligt inkomstskattelagen

nov. 06, 2023

Tjänstebil och skattefri laddning

nov. 06, 2023

Skatteverket fortsätter att granska riskbranscher

nov. 06, 2023

Tjänstepensioner ska beskattas i Sverige

nov. 06, 2023

Momslyft på kostnader vid försäljning av dotterbolag

sep. 29, 2023

Digitala bolags- och föreningsstämmor

sep. 29, 2023

Prisbasbeloppen 2024

sep. 29, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

sep. 29, 2023

Moms – höjd omsättnings-gräns och 12% på konstverk mm

sep. 29, 2023

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

sep. 29, 2023

Budgetpropositionen 2024

sep. 29, 2023

Vårpropositionen 2023

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023