november 6, 2023

Skatteverket fortsätter att granska riskbranscher

Skatteverket granskar varje år olika typer av företag i arbetet mot bland annat ekonomisk brottslighet, osund konkurrens och svart arbetskraft. Nu presenterar myndigheten granskningar av företag i riskbranscher såsom byggföretag, restauranger och fordonsservice. Gemensamt för dessa typer av företag är att de omfattas av krav på kassaregister och personalliggare.

Uppföljning av byggföretagen i Stockholm
Skatteverket har tidigare kontrollerat byggarbetsplatser i Stockholmsområdet – Vid ungefär samma tidpunkt förra året fanns brister i en dryg tredjedel av kontrollerna. I år har den andelen sjunkit, men endast marginellt. I den grupp där brister fanns förra året var det fortfarande felaktigheter i kontrollerna till 15 procent.

Bristerna beror främst på att personalen inte funnits inskriven i personalliggaren, liggaren hölls inte tillgänglig för kontroll eller att det helt saknades personalliggare.

I övriga landet bedöms bristerna finnas i ungefär 17 procent av fallen – och i Stockholm alltså knappa 30 procent.

Restaurangbranschen har brister
Skatteverket har också utfört kontroller på drygt 100 restauranger i Jönköping och Södertälje. Av dessa restauranger har samma andel (en tredjedel) brister i sin verksamhet. Oregistrerad försäljning och personal som saknas i personalliggaren utgör den största delen.

Däckbytarföretag kommer att granskas under hösten
Skatteverket meddelar också att de kommer att granska däckbytarföretag över hela landet när nu vintersäsongen tar vid och fordonsservice efterfrågas. Även detta är en bransch som inspekterats tidigare – och då hade 40 procent av företagen brister.

Alla företag som bedriver verksamhet inom fordonsservice omfattas av personalliggare och kassaregister – och det är främst detta som nu ska ges ytterligare tillsyn.

Skatteverket menar också att det är vanligt att tillfälliga däckstationer dyker upp i takt med däckbytessäsongen vilket innebär ökade risker.

Skatteverket

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

nov. 28, 2023

Personaloption blir skattepliktig

nov. 28, 2023

Skattereduktionen omfattar inte lastbalanserare

nov. 28, 2023

Nekas ROT-avdrag för ombyggnad av uthus

nov. 28, 2023

Försäljning av A-traktorer var näringsverksamhet

nov. 28, 2023

Julgåvor och julfest – detta gäller!

nov. 28, 2023

Skatteplanering inför nyår

nov. 27, 2023

Aktuella datum

nov. 06, 2023

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

nov. 06, 2023

Styvbror är inte närstående enligt inkomstskattelagen

nov. 06, 2023

Tjänstebil och skattefri laddning

nov. 06, 2023

Skatteverket fortsätter att granska riskbranscher

nov. 06, 2023

Tjänstepensioner ska beskattas i Sverige

nov. 06, 2023

Momslyft på kostnader vid försäljning av dotterbolag

sep. 29, 2023

Digitala bolags- och föreningsstämmor

sep. 29, 2023

Prisbasbeloppen 2024

sep. 29, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

sep. 29, 2023

Moms – höjd omsättnings-gräns och 12% på konstverk mm

sep. 29, 2023

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

sep. 29, 2023

Budgetpropositionen 2024

sep. 29, 2023

Vårpropositionen 2023

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023

mar. 31, 2023

När kunden inte betalar påminnelser, inkassokrav m m

mar. 31, 2023

6% moms på discobowling

mar. 31, 2023

Plattformsföretag ska lämna kontrolluppgifter