maj 5, 2023

Bed and breakfast i privatbostad beskattas i kapital

Enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen kan bed- and breakfastverksamhet som bedrivs i en privatbostad inte beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Bakgrund
Anna startade 2017 en verksamhet med rumsuthyrning med frukostservering, så kallad bed and breakfast, i en byggnad där hon också hade sin bostad. Anna deklarerade verksamheten i inkomstslaget näringsverksamhet och redovisade ett underskott på drygt 400 000 kr.

Skatteverket beslutade dock att inkomsterna i stället skulle redovisas i inkomstslaget kapital. Anledningen var att verksamheten bedrevs i Annas privatbostadsfastighet och att inkomsterna från rumsuthyrningen grundades på innehavet av själva fastigheten.

Anna överklagade beslutet och menade att hennes verksamhet uppfyllde kriterierna för näringsverksamhet och borde också beskattas som en sådan. Både förvaltningsrätten och kammarrätten gjorde dock samma bedömning som Skatteverket.

Fallet har nu avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Inkomst från näringsverksamhet eller kapital
HFD hänvisar till inkomstskattelagen (IL 13 kap 1§) där det framgår att inkomster och utgifter i en näringsverksamhet hör till inkomstslaget näringsverksamhet. Med näringsverksamhet menas förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Privata bostäder kan dock inte ingå i en näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen 41 kap 1§. Eventuella inkomster som man får på grund av innehav av en tillgång, som sin privatbostad, räknas därmed till inkomstslaget kapital. Frågan är då huruvida inkomster och utgifter i en verksamhet som en person bedriver i sin privatbostad kan räknas till inkomstslaget näringsverksamhet.

HFD höll med underinstanserna
Enligt HFD ska inkomster och utgifter som föranleds av själva innehavet av fastigheten inte beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, oavsett om de skulle uppstå till följd av en verksamhet som i och för sig uppfyller kriterierna för näringsverksamhet.

Det betyder att inkomster och utgifter som föranleds av själva innehavet av en privatbostad ska räknas till inkomstslaget kapital.

Annas inkomster och utgifter i samband med rumsuthyrningen och frukostserveringen ska enligt HFD anses föranledda av själva innehavet av fastigheten, vilket betyder att de ska räknas till inkomst av kapital. De tjänster som kan anses ha ett naturligt samband med rumsuthyrningen, som serveringen av frukost, får anses ingå som del i själva rumsuthyrningen.

Därmed kunde Anna inte göra avdrag för underskott i näringsverksamhet. I stället har Anna rätt till schablonavdrag från kapitalinkomsten vid uthyrning av privatbostadsfastighet, se Uthyrning av privatbostad i Faktabanken.

Högsta förvaltningsdomstolen 7195-21
Källa: Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

jul. 14, 2023

Sommarhälsning / semesterstängt

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

jun. 26, 2023

Aktuella datum

maj. 30, 2023

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga slopas

maj. 30, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

maj. 30, 2023

Skadestånd och momsplikten

maj. 30, 2023

Varor och tjänster som erbjuds av arbetsgivaren

maj. 30, 2023

Tidpunkt för när utdelningen är disponibel

maj. 30, 2023

Ny momslag

maj. 05, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Sommarjobbande ungdomar

maj. 05, 2023

Vanliga fel i deklarationen

maj. 05, 2023

Bed and breakfast i privatbostad beskattas i kapital

maj. 05, 2023

Moms i hotellrörelse m m

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023

mar. 31, 2023

När kunden inte betalar påminnelser, inkassokrav m m

mar. 31, 2023

6% moms på discobowling

mar. 31, 2023

Plattformsföretag ska lämna kontrolluppgifter

mar. 31, 2023

Moms på medlemsinsatsen för bredband

mar. 31, 2023

Samfälligheter och moms

mar. 31, 2023

Nyheter i deklarationen 2023

feb. 28, 2023

Styrelseledamot skadeståndsskyldig – upprättade inte kontrollbalansräkning

feb. 28, 2023

Uthyrning av lokaler – idrottstjänst eller momsfri lokaluthyrning

feb. 28, 2023

Moms på idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang

feb. 28, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i hemmet