september 29, 2023

Digitala bolags- och föreningsstämmor

Regeringen föreslår att från och med 2024 ska det bli möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor helt digitalt.
Bolags- och föreningsstämmor

Bolagstämmor och föreningsstämmor har en central betydelse för aktieägarnas respektive medlemmarnas inflytande och kontroll över bolaget eller föreningen. Reglerna om hur stämman ska genomföras är i huvudsak detsamma för alla aktiebolag och ekonomiska föreningar. Utgångspunkten enligt dagens regler är att stämman är ett fysiskt möte där aktieägarna och medlemmarna kan närvara och rösta personligt eller genom ombud på en och samma plats.

I bolagsordningen respektive stadgarna kan aktieägare eller medlemmar ha rätt att delta i stämman digitalt. Stämman måste ändå ledas från den utpekade stämmoplatsen, där stämmoordföranden närvarar och de aktieägare eller medlemmar som vill kan infinna sig.

En stämma som hålls på en fysisk plats men där vissa deltar på distans brukar kallas hybridstämma.

Enligt dagens regler är det alltså möjligt att hålla hybridstämmor men däremot inte helt digitala stämmor, om inte samtliga aktieägare eller medlemmar samtycker till det.

Helt digitala bolags- och föreningsstämmor

Under pandemin infördes tillfälliga regler som gjorde det möjligt att hålla helt digitala stämmor, vilket det var många som utnyttjade. Regeringen anser nu att tiden är mogen och föreslår att det ska finnas en möjlighet för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, att hålla helt digitala bolags- och föreningsstämmor. För att kunna utnyttja denna möjlighet ska det stå med i bolagsordningen respektive stadgarna. Enligt förslaget ska dock Bolagsverket eller en likvidator alltid få sammankalla till en stämma som hålls på en viss ort.

Om extraordinära omständigheter (händelser av force majeurekaraktär) kräver det ska dock en digital stämma kunna hållas utan att det står i bolagsordningen eller i stadgarna.

Enligt förslaget ska kallelsen till en digital stämma innehålla uppgifter om hur man ska gå till väga för att delta och rösta på stämman.

Det måste även finnas lämpliga rutiner för att identifiera deltagarna och för rösträkning. Om så inte är fallet finns det en risk för att beslut som fattas kan komma att upphävas genom klander.

Ikraftträdande

De nya reglerna ska enligt förslaget träda i kraft 1 januari 2024.

Regeringens proposition 2022/23:139

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

nov. 28, 2023

Personaloption blir skattepliktig

nov. 28, 2023

Skattereduktionen omfattar inte lastbalanserare

nov. 28, 2023

Nekas ROT-avdrag för ombyggnad av uthus

nov. 28, 2023

Försäljning av A-traktorer var näringsverksamhet

nov. 28, 2023

Julgåvor och julfest – detta gäller!

nov. 28, 2023

Skatteplanering inför nyår

nov. 27, 2023

Aktuella datum

nov. 06, 2023

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

nov. 06, 2023

Styvbror är inte närstående enligt inkomstskattelagen

nov. 06, 2023

Tjänstebil och skattefri laddning

nov. 06, 2023

Skatteverket fortsätter att granska riskbranscher

nov. 06, 2023

Tjänstepensioner ska beskattas i Sverige

nov. 06, 2023

Momslyft på kostnader vid försäljning av dotterbolag

sep. 29, 2023

Digitala bolags- och föreningsstämmor

sep. 29, 2023

Prisbasbeloppen 2024

sep. 29, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

sep. 29, 2023

Moms – höjd omsättnings-gräns och 12% på konstverk mm

sep. 29, 2023

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

sep. 29, 2023

Budgetpropositionen 2024

sep. 29, 2023

Vårpropositionen 2023

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023

mar. 31, 2023

När kunden inte betalar påminnelser, inkassokrav m m

mar. 31, 2023

6% moms på discobowling

mar. 31, 2023

Plattformsföretag ska lämna kontrolluppgifter