juni 26, 2023

Full moms på dressincykling

Enligt Skatterättsnämnden är det full moms på tillhandahållandet av dressincykling på nedlagda järnvägsspår då det varken är idrottstjänst, persontransport eller museiverksamhet.

6% moms på dressincykling?

Anna driver ett företag som erbjuder kunder att cykla dressin på ett nedlagt järnvägsspår.

Anna vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) med frågan om vilken momssats som ska användas på tillhandahållandet.

Annas uppfattning var att det skulle vara 6% moms eftersom det både kunde röra sig om en idrottslig verksamhet eller en persontransport, eller både och.

Om man cyklar på dressinen utnyttjar man enligt Anna en sportanläggning och inslaget av motion är påtagligt för den som cyklar. Åker man bara med dressinen transporteras man, vilket är en persontransport.

Som alternativ ansåg Anna att verksamheten skulle kunna betecknas som en museijärnväg, vars huvuduppgift är att bevara den nedlagda järnvägen. I inträdesbiljetten tillhandahålls en dressincykel för att trafikera sträckan.

Skatteverket höll inte med utan ansåg att det skulle vara full moms på tillhandahållandet.

Varken en idrottstjänst eller persontransport

SRN hänvisade till tidigare praxis där det framgår att enbart det faktum att besökare på en anläggning ägnar sig åt fysisk aktivitet som bidrar till fysiskt välbefinnande inte är tillräckligt för att det ska vara fråga om en idrottstjänst. För att så ska vara fallet krävs det att aktiviteten, utifrån en helhetsbedömning av omständigheterna, utgör idrottslig eller fysisk träning. Dressincykling har inte något uttalat tränings-, prestations-, eller tävlingsmoment och det krävs heller ingen handledning eller instruktör.

Med hänsyn till detta och till anläggningens karaktär kan dressincykling inte betraktas som idrott i momssammanhang, utan är snarare ren rekreation och nöje.

SRN ansåg inte heller att det kunde röra sig om en persontransport. I detta fall är det kunden som med hjälp av dressinen transporterar sig själv och eventuellt någon som följer med. Eftersom det inte är företaget som ombesörjer transporten kan tillhandahållandet inte anses var en persontransport med 6% moms.

Inte heller museiverksamhet

När det gäller museiverksamhet hänvisade SRN till praxis där det framgår att gemensamt för sådana anläggningar är att de omfattar ett systematiskt och ordnat samlande av föremål som visas för allmänheten. I detta fall ansåg SRN att dressinverksamheten inte kunde anses vara sådant anordnade av utställningar för allmänheten som kan räknas som museiverksamhet med 6% moms. Även om de nedlagda järnvägsspåren har en historisk karaktär kan det inte på något vis vara fråga om visning av samlingar.

Förhandsbeskedet är överklagat och kommer att avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämnden 2-23/I

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

jul. 14, 2023

Sommarhälsning / semesterstängt

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

jun. 26, 2023

Aktuella datum

maj. 30, 2023

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga slopas

maj. 30, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

maj. 30, 2023

Skadestånd och momsplikten

maj. 30, 2023

Varor och tjänster som erbjuds av arbetsgivaren

maj. 30, 2023

Tidpunkt för när utdelningen är disponibel

maj. 30, 2023

Ny momslag

maj. 05, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Sommarjobbande ungdomar

maj. 05, 2023

Vanliga fel i deklarationen

maj. 05, 2023

Bed and breakfast i privatbostad beskattas i kapital

maj. 05, 2023

Moms i hotellrörelse m m

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023

mar. 31, 2023

När kunden inte betalar påminnelser, inkassokrav m m

mar. 31, 2023

6% moms på discobowling

mar. 31, 2023

Plattformsföretag ska lämna kontrolluppgifter

mar. 31, 2023

Moms på medlemsinsatsen för bredband

mar. 31, 2023

Samfälligheter och moms

mar. 31, 2023

Nyheter i deklarationen 2023

feb. 28, 2023

Styrelseledamot skadeståndsskyldig – upprättade inte kontrollbalansräkning

feb. 28, 2023

Uthyrning av lokaler – idrottstjänst eller momsfri lokaluthyrning

feb. 28, 2023

Moms på idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang

feb. 28, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i hemmet