juni 26, 2023

Full moms på dressincykling

Enligt Skatterättsnämnden är det full moms på tillhandahållandet av dressincykling på nedlagda järnvägsspår då det varken är idrottstjänst, persontransport eller museiverksamhet.

6% moms på dressincykling?

Anna driver ett företag som erbjuder kunder att cykla dressin på ett nedlagt järnvägsspår.

Anna vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) med frågan om vilken momssats som ska användas på tillhandahållandet.

Annas uppfattning var att det skulle vara 6% moms eftersom det både kunde röra sig om en idrottslig verksamhet eller en persontransport, eller både och.

Om man cyklar på dressinen utnyttjar man enligt Anna en sportanläggning och inslaget av motion är påtagligt för den som cyklar. Åker man bara med dressinen transporteras man, vilket är en persontransport.

Som alternativ ansåg Anna att verksamheten skulle kunna betecknas som en museijärnväg, vars huvuduppgift är att bevara den nedlagda järnvägen. I inträdesbiljetten tillhandahålls en dressincykel för att trafikera sträckan.

Skatteverket höll inte med utan ansåg att det skulle vara full moms på tillhandahållandet.

Varken en idrottstjänst eller persontransport

SRN hänvisade till tidigare praxis där det framgår att enbart det faktum att besökare på en anläggning ägnar sig åt fysisk aktivitet som bidrar till fysiskt välbefinnande inte är tillräckligt för att det ska vara fråga om en idrottstjänst. För att så ska vara fallet krävs det att aktiviteten, utifrån en helhetsbedömning av omständigheterna, utgör idrottslig eller fysisk träning. Dressincykling har inte något uttalat tränings-, prestations-, eller tävlingsmoment och det krävs heller ingen handledning eller instruktör.

Med hänsyn till detta och till anläggningens karaktär kan dressincykling inte betraktas som idrott i momssammanhang, utan är snarare ren rekreation och nöje.

SRN ansåg inte heller att det kunde röra sig om en persontransport. I detta fall är det kunden som med hjälp av dressinen transporterar sig själv och eventuellt någon som följer med. Eftersom det inte är företaget som ombesörjer transporten kan tillhandahållandet inte anses var en persontransport med 6% moms.

Inte heller museiverksamhet

När det gäller museiverksamhet hänvisade SRN till praxis där det framgår att gemensamt för sådana anläggningar är att de omfattar ett systematiskt och ordnat samlande av föremål som visas för allmänheten. I detta fall ansåg SRN att dressinverksamheten inte kunde anses vara sådant anordnade av utställningar för allmänheten som kan räknas som museiverksamhet med 6% moms. Även om de nedlagda järnvägsspåren har en historisk karaktär kan det inte på något vis vara fråga om visning av samlingar.

Förhandsbeskedet är överklagat och kommer att avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämnden 2-23/I

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

feb. 01, 2024

Trav och moms – SRN fann

jan. 31, 2024

Nya regler för årsredovisning i bostadsrättsföreningar

jan. 29, 2024

Frivillig momsskyldighet – klargörande av begreppet stadigvarande användning

jan. 29, 2024

Nya lagar 2024

jan. 11, 2024

Fyllnadsinbetalning – undvik höga räntekostnader på skattekontot

nov. 28, 2023

Personaloption blir skattepliktig

nov. 28, 2023

Skattereduktionen omfattar inte lastbalanserare

nov. 28, 2023

Nekas ROT-avdrag för ombyggnad av uthus

nov. 28, 2023

Försäljning av A-traktorer var näringsverksamhet

nov. 28, 2023

Skatteplanering inför nyår

nov. 06, 2023

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

nov. 06, 2023

Styvbror är inte närstående enligt inkomstskattelagen

nov. 06, 2023

Tjänstebil och skattefri laddning

nov. 06, 2023

Skatteverket fortsätter att granska riskbranscher

nov. 06, 2023

Tjänstepensioner ska beskattas i Sverige

nov. 06, 2023

Momslyft på kostnader vid försäljning av dotterbolag

sep. 29, 2023

Digitala bolags- och föreningsstämmor

sep. 29, 2023

Prisbasbeloppen 2024

sep. 29, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

sep. 29, 2023

Moms – höjd omsättnings-gräns och 12% på konstverk mm

sep. 29, 2023

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

sep. 29, 2023

Budgetpropositionen 2024

sep. 29, 2023

Vårpropositionen 2023

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023