juni 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

Riksdagen har beslutat om ett höjt avdragstak för forskning och utveckling (FoU). Avgiftsunderlaget höjs från 600 000 kr till 1,5 miljoner kr per månad från 1 juli 2023.

FoU – Forskning och utveckling

Arbetsgivaravgifterna får sättas ned med 10% av avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU). Ålderspensionärer och ungdomar (som redan har lägre arbetsgivaravgifter) omfattas dock inte av nedsättningen.

För personer som arbetar med FoU ska dessutom den allmänna löneavgiften sättas ned med 10%, beräknat på samma löneunderlag som arbetsgivaravgifterna. Den allmänna löneavgiften ska dock som lägst anses vara 0%.

Det sammanlagda avdraget får enligt nuvarande regler vara högst 600 000 kr per koncern och månad.

Det räcker att den anställde under en månad arbetar med FoU under minst hälften av sin faktiska arbetstid och minst 15 timmar.

Med FoU avses systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte

– ta fram ny kunskap (forskning), eller
– använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster och produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana (utveckling).

Nedsättning ska i första hand göras för forskning och utveckling och i andra hand för regional nedsättning (om detta är aktuellt). Nedsättningen får dock inte bli så stort att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften.

Beslut om höjt tak

Det sammanlagda avdraget för arbetsgivaravgifterna har höjts i flera omgångar och enligt dagens regler får avdraget alltså vara högst 600 000 kr per koncern och månad. Enligt de nya reglerna höjs sammanlagda avdraget för arbetsgivaravgifterna till 1,5 miljoner kr per koncern och månad.

Eftersom taket höjs för nedsättningen av arbetsgivaravgifterna kommer även nedsättningen av den allmänna löneavgiften att höjas.

Avdraget yrkas löpande i arbetsgivardeklarationen som lämnas in till Skatteverket varje månad.

Ikraftträdande

Lagändringen träder i kraft 1 juli 2023 och tillämpas på ersättningar som utges efter 30 juni 2023.

Regeringens prop 2022/23:79, Socialförsäkringsutskottets betänkande 2022/23:SfU19

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

feb. 01, 2024

Trav och moms – SRN fann

jan. 31, 2024

Nya regler för årsredovisning i bostadsrättsföreningar

jan. 29, 2024

Frivillig momsskyldighet – klargörande av begreppet stadigvarande användning

jan. 29, 2024

Nya lagar 2024

jan. 11, 2024

Fyllnadsinbetalning – undvik höga räntekostnader på skattekontot

nov. 28, 2023

Personaloption blir skattepliktig

nov. 28, 2023

Skattereduktionen omfattar inte lastbalanserare

nov. 28, 2023

Nekas ROT-avdrag för ombyggnad av uthus

nov. 28, 2023

Försäljning av A-traktorer var näringsverksamhet

nov. 28, 2023

Skatteplanering inför nyår

nov. 06, 2023

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

nov. 06, 2023

Styvbror är inte närstående enligt inkomstskattelagen

nov. 06, 2023

Tjänstebil och skattefri laddning

nov. 06, 2023

Skatteverket fortsätter att granska riskbranscher

nov. 06, 2023

Tjänstepensioner ska beskattas i Sverige

nov. 06, 2023

Momslyft på kostnader vid försäljning av dotterbolag

sep. 29, 2023

Digitala bolags- och föreningsstämmor

sep. 29, 2023

Prisbasbeloppen 2024

sep. 29, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

sep. 29, 2023

Moms – höjd omsättnings-gräns och 12% på konstverk mm

sep. 29, 2023

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

sep. 29, 2023

Budgetpropositionen 2024

sep. 29, 2023

Vårpropositionen 2023

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023