mars 31, 2023

Moms på medlemsinsatsen för bredband

Enligt Skatterättsnämnden ska det vara moms på den medlemsinsats som medlemmarna betalar för att få tillgång till föreningens bredbandsnät.

Bakgrund

En ekonomisk förening (föreningen) tillhandahåller sina medlemmar nätanslutningar för bredband, samt digitala tjänster som är kopplade till anslutningen. Medlemmarna antas vara fastighetsägare som avtalar med föreningen om att ansluta sin fastighet till föreningens kommunikationsnät för bredband.

Enligt anslutningsavtalen ska föreningen ansluta byggnaderna på medlemmens fastighet till föreningens ledningsnät. Föreningen ansvarar för material fram till byggnadens användarnod samt installation, avslutning av fiberkabel och anslutning till mediaomvandlare i användarnod. Föreningen står även för grävningsarbeten.

Utbyggnaden av föreningens bredbandsanläggning har skett i etapper och föreningen planerar nu att påbörja en ny etapp. Utbyggnaden finansieras dels av näringsbidrag från Jordbruksverket, samt genom medlemsinsatser och anslutningsavgifter från medlemmarna.

Föreningen vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) med frågan om moms ska redovisas på medlemsinsatsen som nya medlemmar måste betala vid den kommande utbyggnaden.

Hänvisar till momsdirektivet

SRN konstaterar att om det ska vara fråga om en momspliktig omsättning av en tjänst krävs det att det faktiskt tillhandahålls en tjänst mot ersättning.

I sin bedömning hänvisar SRN till momsdirektivet där det bland annat framgår att det krävs ett direkt samband mellan tillhandahållandet av en tjänst och den ersättning som faktiskt mottas av den beskattningsbara personen. Ett sådant direkt samband finns om det är ett rättsförhållande mellan leverantören och mottagaren av tjänsten som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer. Den ersättning som leverantören av tjänsten tar emot ska då motsvara det faktiska motvärdet för den tjänst som tillhandahålls mottagaren.

Moms på medlemsinsatsen

I detta fall erbjuder föreningen fastighetsägare tillgång till ett bredbandsnät mot ersättning i form av medlemsinsatser och anslutningsavgifter.

Enligt SRN finns det därmed ett direkt samband mellan föreningens tillhandahållande av tjänsten och ersättningen, eftersom det finns ett rättsförhållande mellan föreningen och medlemmen som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer. Medlemmen får tillgång till bredbandsnätet mot att betala medlemsinsats respektive anslutningsavgift, vilket är det faktiska motvärdet för tjänsten. SRN:s slutsats är alltså att moms ska redovisas på medlemsinsatsen.

Förhandsbeskedet är överklagat och kommer att avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämnden 60-22/I

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

jul. 14, 2023

Sommarhälsning / semesterstängt

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

jun. 26, 2023

Aktuella datum

maj. 30, 2023

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga slopas

maj. 30, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

maj. 30, 2023

Skadestånd och momsplikten

maj. 30, 2023

Varor och tjänster som erbjuds av arbetsgivaren

maj. 30, 2023

Tidpunkt för när utdelningen är disponibel

maj. 30, 2023

Ny momslag

maj. 05, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Sommarjobbande ungdomar

maj. 05, 2023

Vanliga fel i deklarationen

maj. 05, 2023

Bed and breakfast i privatbostad beskattas i kapital

maj. 05, 2023

Moms i hotellrörelse m m

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023

mar. 31, 2023

När kunden inte betalar påminnelser, inkassokrav m m

mar. 31, 2023

6% moms på discobowling

mar. 31, 2023

Plattformsföretag ska lämna kontrolluppgifter

mar. 31, 2023

Moms på medlemsinsatsen för bredband

mar. 31, 2023

Samfälligheter och moms

mar. 31, 2023

Nyheter i deklarationen 2023

feb. 28, 2023

Styrelseledamot skadeståndsskyldig – upprättade inte kontrollbalansräkning

feb. 28, 2023

Uthyrning av lokaler – idrottstjänst eller momsfri lokaluthyrning

feb. 28, 2023

Moms på idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang

feb. 28, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i hemmet