maj 30, 2023

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga slopas

Inför höstens budgetproposition har regeringen lämnat en promemoria där de föreslår att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar mellan 15 och 18 år slopas.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Den 1 augusti 2019 infördes en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 år men inte 18 år. För dessa betalar arbetsgivaren endast ålderspensionsavgiften på 10,21%. På lön som överstiger 25 000 kr/månad betalas fulla arbetsgivaravgifter, se Arbetsgivaravgifter i Faktabanken.

Nedsättningen slopas

Inför höstens budgetproposition för 2024 har regeringen lämnat en promemoria där de föreslår att denna nedsättning ska slopas.

Som skäl till förslaget anger regeringen bland annat att utgångspunkten är att skattereglerna ska vara så generella som möjligt och att utrymmet i de offentliga finanserna är begränsat varför det är nödvändigt att prioritera de mest effektiva åtgärderna.

Ingen nedsättning för unga

Den tidsbegränsade nedsättningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar som fyllt 18 men inte 23 år upphörde att gälla 31 mars i år. Om regeringens förslag att ta bort nedsättningen för ungdomar mellan15 till 18 år blir verklighet betyder det att det inte kommer att finnas någon nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga.

Ikraftträdande

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2024. De äldre bestämmelserna kommer enligt förslaget att gälla för ersättningar som betalas ut före ikraftträdandet.

Finansdepartementets promemoria, Fi2023/01512

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

jul. 14, 2023

Sommarhälsning / semesterstängt

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

jun. 26, 2023

Aktuella datum

maj. 30, 2023

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga slopas

maj. 30, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

maj. 30, 2023

Skadestånd och momsplikten

maj. 30, 2023

Varor och tjänster som erbjuds av arbetsgivaren

maj. 30, 2023

Tidpunkt för när utdelningen är disponibel

maj. 30, 2023

Ny momslag

maj. 05, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Sommarjobbande ungdomar

maj. 05, 2023

Vanliga fel i deklarationen

maj. 05, 2023

Bed and breakfast i privatbostad beskattas i kapital

maj. 05, 2023

Moms i hotellrörelse m m

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023

mar. 31, 2023

När kunden inte betalar påminnelser, inkassokrav m m

mar. 31, 2023

6% moms på discobowling

mar. 31, 2023

Plattformsföretag ska lämna kontrolluppgifter

mar. 31, 2023

Moms på medlemsinsatsen för bredband

mar. 31, 2023

Samfälligheter och moms

mar. 31, 2023

Nyheter i deklarationen 2023

feb. 28, 2023

Styrelseledamot skadeståndsskyldig – upprättade inte kontrollbalansräkning

feb. 28, 2023

Uthyrning av lokaler – idrottstjänst eller momsfri lokaluthyrning

feb. 28, 2023

Moms på idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang

feb. 28, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i hemmet