november 6, 2023

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

Regeringen meddelade i årets budgetproposition att man ville pausa uppräkningen av skiktgränsen för statlig skatt 2024. Nu har man lagt den färdiga propositionen på riksdagens bord.

Statlig inkomstskatt styrs av skiktgränsen
Fysiska personer som har beskattningsbara förvärvsinkomster över en viss beloppsnivå (skiktgränsen) ska betala 20% statlig inkomstskatt på dessa inkomster.

Skiktgränsen (inkomst efter grundavdrag och eventuellt sjöinkomstavdrag) för statlig inkomstskatt räknas upp varje år och styrs av förändringen i konsumentprisindex (juni-juni) plus två procentenheter.

Skiktgränsen fastställs av regeringen och avrundas uppåt till helt hundratal kronor.

Brytpunkten (fastställd inkomst) – inkomst efter grundavdrag (och eventuellt sjöinkomstavdrag) – används nästan oftare som begrepp när det gäller statlig skatt. Sannolikt på grund av att folk i regel vet vad de tjänar per år eller månad, men ganska sällan vad de tjänar efter grundavdraget (och eventuellt sjöinkomstavdrag).

Ingen uppräkning av skiktgränsen 2024
Skiktgränsen för beskattningsåret 2023 är 598 500 kr.

Brytpunkten för 2023 är 613 900 kronor om man vid årets ingång är under 66 år och 683 200 kr om man har fyllt 66 år (från det år man fyller 67 år). Skillnaden beror på att grundavdraget är högre för personer som har fyllt 66 år.

Då vi de senaste åren har haft hög inflation, så har reglerna för uppräkningen av skiktgränsen också inneburit rejäla höjningar av skiktgränsen. 2023 höjdes gränsen med ca 58 000 kr (brytpunkten med 59 000 kr). De nuvarande reglerna innebär att skiktgränsen för 2024 hade hamnat på 666 200 kr 2024 (en höjning med 67 700 kr).

Regeringen föreslår nu en paus av uppräkningen för statlig skatt 2024. Anledningen är att uppräkningen för 2023 var historiskt hög och andelen som betalar statlig inkomstskatt bedöms vara historiskt låg. Man anser att det därför finns skäl att pausa uppräkningen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt 2024 för att kunna finansiera andra satsningar som stöttar hushållen.

Andelen som 2023 betalar statlig skatt uppskattas till 11%, vilket är den lägsta andelen sedan skatten infördes 1991. Med en pausad uppräkning uppskattas andelen i stället uppgå till 13%, vilket är den näst lägsta nivån sedan införandet. Om skiktgränsen räknas upp enligt gällande regelverk uppskattas ca 9% betala statlig inkomstskatt 2024.

Skiktgräns och brytpunkt för 2024
Regeringens förslag innebär som sagt att skiktgränsen inte höjs 2024, den hamnar då på 598 500 kr.

Brytpunkten blir dock inte helt oförändrad då denna även styrs av grundavdraget, vilket innebär att:

– Brytpunkten för 2024 blir 615 300 kr. En ökning med 1 400 kr. Det motsvarar en månadsinkomst på 51 275 kr.
– För de som vid årets ingång har fyllt 66 år blir brytpunkten 707 200 kr 2024. En ökning med 24 000 kr. Det motsvarar en månadsinkomst på 58 933 kr.

Regeringens prop 2023/24:27

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

nov. 28, 2023

Personaloption blir skattepliktig

nov. 28, 2023

Skattereduktionen omfattar inte lastbalanserare

nov. 28, 2023

Nekas ROT-avdrag för ombyggnad av uthus

nov. 28, 2023

Försäljning av A-traktorer var näringsverksamhet

nov. 28, 2023

Julgåvor och julfest – detta gäller!

nov. 28, 2023

Skatteplanering inför nyår

nov. 27, 2023

Aktuella datum

nov. 06, 2023

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

nov. 06, 2023

Styvbror är inte närstående enligt inkomstskattelagen

nov. 06, 2023

Tjänstebil och skattefri laddning

nov. 06, 2023

Skatteverket fortsätter att granska riskbranscher

nov. 06, 2023

Tjänstepensioner ska beskattas i Sverige

nov. 06, 2023

Momslyft på kostnader vid försäljning av dotterbolag

sep. 29, 2023

Digitala bolags- och föreningsstämmor

sep. 29, 2023

Prisbasbeloppen 2024

sep. 29, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

sep. 29, 2023

Moms – höjd omsättnings-gräns och 12% på konstverk mm

sep. 29, 2023

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

sep. 29, 2023

Budgetpropositionen 2024

sep. 29, 2023

Vårpropositionen 2023

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023

mar. 31, 2023

När kunden inte betalar påminnelser, inkassokrav m m

mar. 31, 2023

6% moms på discobowling

mar. 31, 2023

Plattformsföretag ska lämna kontrolluppgifter