oktober 12, 2022

Prisbasbeloppen 2023

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2023. Det är en rekordartad höjning, prisbasbeloppet höjs från 48 300 kr till 52 500 kr och det förhöjda prisbasbeloppet från 49 300 kr till 53 500 kr. Nedan finner du vad detta innebär, då prisbasbeloppen styr väldigt många olika beloppsnivåer, allt från deklarationsplikt och traktamenten till maximal sjukpenninggrundande inkomst.

Prisbasbeloppet

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2023 till 52 500 kr (48 300 kr 2022). Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB.

Då inflationen verkligen har tagit fart i Sverige under 2023 och nått nivåer som vi inte sett de senaste 40 åren, så innebär det en rekordartad höjning av prisbasbeloppen.

Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.

För beskattningsåret 2023 (deklarationen 2024) blir:

 • deklarationspliktsgränsen 22 208 kr (0,423 pbb).
 • det skattefria traktamentsbeloppet 260 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 600 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 26 250 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • högsta sjukpenninggrundande inkomst 525 000 kr (10 pbb). Motsvarar en månadslön på ca 43 750 kr.
 • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 525 000 kr (10 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20171 och tidigare 16 643 kr (0,317 pbb).
 • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 20181 och senare 15 225 kr (0,29 pbb).
 • lägsta nybilspris för sexårsbilar 210 000 kr (4 pbb).
 • gräns för inventarier av mindre värde 26 250 kr (0,5 pbb).
 • gräns för krav på certifierat kassaregister 210 000 kr (4 pbb).

gäller nya bilar som blivit skattepliktiga för fordonsskatt 1 juli 2018 eller senare (se Online 17:305).

Garantipension, garantiersättning mm

Den kraftiga höjningen av prisbasbeloppet innebär också att garantipensionen höjs mer än vanligt. Den maximala garantipensionen för en ogift person född 1938 eller senare höjs med 851 kr/månad till totalt 10 631 kr/månad.

Garantiersättningen i sjukersättningen höjs med 973 kr/månad, till totalt 12 163 kr/månad.

Maximal inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning höjs med 1 698 k/månad, till totalt till 21 230 kr/månad.

Även studiemedlen från CSN räknas upp med prisbasbeloppet. Det innebär att totalbeloppet (studiebidrag och studielån), blir över 13 000 kr/månad under 2023, vilket är en ökning med drygt 1 000 kr/månad.

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet fastställs normalt i november.

Det förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet för inkomståret 2023 har fastställts till 53 500 kr (49 300 kr 2022), vilket också är en höjning med 4 200 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna pensionspoäng för tilläggspension (ATP-systemet).

Förordning (2022:1398) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2023.

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

nov. 28, 2023

Personaloption blir skattepliktig

nov. 28, 2023

Skattereduktionen omfattar inte lastbalanserare

nov. 28, 2023

Nekas ROT-avdrag för ombyggnad av uthus

nov. 28, 2023

Försäljning av A-traktorer var näringsverksamhet

nov. 28, 2023

Julgåvor och julfest – detta gäller!

nov. 28, 2023

Skatteplanering inför nyår

nov. 27, 2023

Aktuella datum

nov. 06, 2023

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

nov. 06, 2023

Styvbror är inte närstående enligt inkomstskattelagen

nov. 06, 2023

Tjänstebil och skattefri laddning

nov. 06, 2023

Skatteverket fortsätter att granska riskbranscher

nov. 06, 2023

Tjänstepensioner ska beskattas i Sverige

nov. 06, 2023

Momslyft på kostnader vid försäljning av dotterbolag

sep. 29, 2023

Digitala bolags- och föreningsstämmor

sep. 29, 2023

Prisbasbeloppen 2024

sep. 29, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

sep. 29, 2023

Moms – höjd omsättnings-gräns och 12% på konstverk mm

sep. 29, 2023

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

sep. 29, 2023

Budgetpropositionen 2024

sep. 29, 2023

Vårpropositionen 2023

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023

mar. 31, 2023

När kunden inte betalar påminnelser, inkassokrav m m

mar. 31, 2023

6% moms på discobowling

mar. 31, 2023

Plattformsföretag ska lämna kontrolluppgifter