juni 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

Riksdagen har nu beslutat att arbetsgivare kan erbjuda anställda att ladda sina elbilar gratis på arbetsplatsen utan skattekonsekvens under perioden 1 juli 2023 till 30 juni 2026.

Ta klimat- och miljöarbetet framåt

Regeringens satsningar inom klimat- och miljöpolitiken ska vara inriktade på att skapa förutsättningar för individer och företag i hela landet att göra de val som krävs för att ta klimat- och miljöarbetet framåt, mot klimatmålen. Det handlar framför allt om den infrastruktur som måste finnas på plats för att elektrifiera transporterna och industrin.

De senaste åren har försäljningen av laddbara fordon ökat markant och bidragit till en snabb elektrifiering, vilket även har minskat utsläppen.

För en person som kör elbil, laddhybrid, elmoped eller något annat eldrivet fordon till och från arbetet är laddning vid arbetsplatsen ibland nödvändig. Om den anställde inte betalar marknadsmässig ersättning till sin arbetsgivare när fordonet laddas så är elektriciteten en skattepliktig förmån.

Att beräkna ett marknadsvärde för laddning av eldrivna fordon kan vara komplicerat. Arbetsgivaren ska räkna fram ett förmånsvärde för laddningen per månad utifrån antal körda mil privat, antal körda mil totalt, marknadsvärdet för elen per kilowattimme och antal kilowattimmar.

Därför har nu riksdagen beslutat om en tillfällig skattefrihet när elfordon laddas utanför arbetsplatsen.

Skattefri laddning av fordon

De fordon som ska kunna laddas skattefritt är följande:

– Personbil klass I
– Lätt lastbil
– Motorcykel
– Moped
– Cykel (och elsparkcykel)

Fordon som normalt sett inte används för arbetsresor omfattas inte av skattefriheten, t ex tunga bussar, tunga lastbilar, husbilar (personbil klass 2), traktorer och terrängmotorfordon.

Både rena elbilar och laddhybrider omfattas, och det spelar ingen roll om det är den anställdes bil eller om det är en förmånsbil.

Utanför arbetsplatsen är ett krav

Skattefritt är det om elen kommer från en laddningspunkt/eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. Det spelar ingen roll om laddningspunkten ägs av arbetsgivaren eller om det är en laddningspunkt som arbetsgivaren hyr eller på annat sätt disponerar.

Det blir alltså inte skattefritt att ladda vid t ex publika laddstationer om arbetsgivaren betalar för sådan laddning.

Laddning vid bostaden är inte skattefri

Personer med arbetsplats i bostaden gör i normalfallet inte arbetsresor. Att låta laddning vid bostaden vara skattefri skulle därför inte underlätta arbetsresor med eldrivna fordon. Den skattefria förmånen skulle i stället subventionera andra resor än arbetsresor mellan arbetsplats och bostad, vilket inte är syftet med de nya reglerna.

Laddning vid arbetsplatsen när den anställdes bostad är arbetsplatsen, är alltså inte skattefritt enligt de nya reglerna.

Näringsidkare är inte anställda

Skattefria förmåner fungerar ju i regel dåligt när det gäller enskilda näringsidkare och personer som är delägare i handelsbolag, eftersom de inte är anställda utan näringsidkare. Tyvärr gäller detta även i detta fall, och dessa omfattas alltså inte av skattefriheten.

Ikraftträdande

Riksdagen har beslutat att de nya reglerna ska träda i kraft 1 juli 2023 och tillämpas på förmåner som tillhandahålls efter ikraftträdandet.

Bestämmelsen ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2026, men fortsätter att gälla för el som har tillhandahållits under perioden 1 juli 2023–30 juni 2026.

Regeringens prop 2022/23:84, Skattesutskottets betänkande, 2022/23:SkU18

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

jul. 14, 2023

Sommarhälsning / semesterstängt

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

jun. 26, 2023

Aktuella datum

maj. 30, 2023

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga slopas

maj. 30, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

maj. 30, 2023

Skadestånd och momsplikten

maj. 30, 2023

Varor och tjänster som erbjuds av arbetsgivaren

maj. 30, 2023

Tidpunkt för när utdelningen är disponibel

maj. 30, 2023

Ny momslag

maj. 05, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Sommarjobbande ungdomar

maj. 05, 2023

Vanliga fel i deklarationen

maj. 05, 2023

Bed and breakfast i privatbostad beskattas i kapital

maj. 05, 2023

Moms i hotellrörelse m m

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023

mar. 31, 2023

När kunden inte betalar påminnelser, inkassokrav m m

mar. 31, 2023

6% moms på discobowling

mar. 31, 2023

Plattformsföretag ska lämna kontrolluppgifter

mar. 31, 2023

Moms på medlemsinsatsen för bredband

mar. 31, 2023

Samfälligheter och moms

mar. 31, 2023

Nyheter i deklarationen 2023

feb. 28, 2023

Styrelseledamot skadeståndsskyldig – upprättade inte kontrollbalansräkning

feb. 28, 2023

Uthyrning av lokaler – idrottstjänst eller momsfri lokaluthyrning

feb. 28, 2023

Moms på idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang

feb. 28, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i hemmet