november 28, 2023

Skattereduktionen omfattar inte lastbalanserare

Egen laddstolpe vid hemmet ger skattereduktion och underlättar livet för den ökande skaran av elbilsägare. Många behöver också installera en lastbalanserare för att parera de perioder när elförbrukningen skjuter i höjden. Frågan som ställdes till SRN var om även detta arbete omfattas av skattereduktionen för grön teknik?

Skattereduktion för grön teknik
Den som installerar grön teknik kan få en skattereduktion. Skattereduktionen lämnas för både material och arbetskostnad (inklusive moms) och uppgår till

– 20% vid installation av solceller
– 50% vid installation av lagring av el
– 50% vid installation av laddningspunkt till elfordon

Skattereduktionen är högst 50 000 kr per år.

Fråga till SRN om lastbalanserare
Skatterättsnämnden (SRN) fick frågan om man kan få skattereduktion för installation av grön teknik för lastbalanserare som installeras samtidigt som laddningspunkten för elbilen.

SRN – lastbalanserare kan inte ingå i underlaget
SRN konstaterar att vilket arbete och material som ingår i en installation av grön teknik och berättigar till skattereduktion, inte framgår av inkomstskattelagen. Skattereduktionen ska dock omfatta samma slags installationer som tidigare bidrag på området. Enligt dessa regler (bidragsreglerna) var de material- och arbetskostnader som behövdes för att installera laddningspunkten, såsom kostnader för laddbox och framdragning av el, som berättigade till bidrag.

Enligt SRN talar ordalydelsen och exemplifieringen i förordningen för att stödet avsåg åtgärder för att få laddningspunkten monterad och inkopplad i elanläggningen.

SRN menar att sådan utrustning inte är sådant material som behövs för att montera och koppla in laddningspunkten. Utrustningen är inte heller något krav för att laddningspunkt för elfordon ska få installeras eller användas. Den är då snarare att betrakta som en anpassning eller förbättring av fastighetens elanläggning och kan därför inte ingå i underlaget för skattereduktion.

Förhandsbeskedet har vunnit laga kraft.

Skatterättsnämnden 26-23/D

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

feb. 01, 2024

Trav och moms – SRN fann

jan. 31, 2024

Nya regler för årsredovisning i bostadsrättsföreningar

jan. 29, 2024

Frivillig momsskyldighet – klargörande av begreppet stadigvarande användning

jan. 29, 2024

Nya lagar 2024

jan. 11, 2024

Fyllnadsinbetalning – undvik höga räntekostnader på skattekontot

nov. 28, 2023

Personaloption blir skattepliktig

nov. 28, 2023

Skattereduktionen omfattar inte lastbalanserare

nov. 28, 2023

Nekas ROT-avdrag för ombyggnad av uthus

nov. 28, 2023

Försäljning av A-traktorer var näringsverksamhet

nov. 28, 2023

Skatteplanering inför nyår

nov. 06, 2023

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

nov. 06, 2023

Styvbror är inte närstående enligt inkomstskattelagen

nov. 06, 2023

Tjänstebil och skattefri laddning

nov. 06, 2023

Skatteverket fortsätter att granska riskbranscher

nov. 06, 2023

Tjänstepensioner ska beskattas i Sverige

nov. 06, 2023

Momslyft på kostnader vid försäljning av dotterbolag

sep. 29, 2023

Digitala bolags- och föreningsstämmor

sep. 29, 2023

Prisbasbeloppen 2024

sep. 29, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

sep. 29, 2023

Moms – höjd omsättnings-gräns och 12% på konstverk mm

sep. 29, 2023

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

sep. 29, 2023

Budgetpropositionen 2024

sep. 29, 2023

Vårpropositionen 2023

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023