maj 9, 2022

Sommarrabatt på 19–23 åringar

Riksdagen har beslutat om en upprepning av förra sommarens rabatt på arbetsgivaravgifter för 19–23 åringar under juni till augusti. Det innebär 10,21% i arbetsgivaravgift från och med det år man fyller 19 år till och med det år den anställde fyller 23 år.

En tillfällig nedsättning från 1 januari 2021

För att motverka pandemins negativa konsekvenser när det gäller ungas möjligheter på arbetsmarknaden infördes en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar från 1 januari 2021 till 31 mars 2023. Arbetsgivaravgifterna är under denna period 19,73%.

Ytterligare en tillfällig nedsättning

Under sommaren 2021 fanns också en extra rabatt för denna åldersgrupp, vilket innebar att arbetsgivaravgiften under månaderna juni–augusti endast var 10,21%.

Regeringen fick en del kritik förra året pga att förslaget och beslutet om den extra sommarrabatten kom väldigt sent – vissa menade att det var dumt att presentera detta när de flesta företag redan hade löst sin sommarbemanning. Därför aviserade regeringen i god tid (september 2021) att man skulle föreslå att denna sommarrabatt även skulle gälla för sommaren 2022.

Beslut om sommaren 2022

Riksdagen har nu beslutat att rabatten på arbetsgivaravgiften för 19–23 åringar blir 10,21% under juni–augusti 2022. En sommarrabatt som innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% (istället för 19,73%).

Denna rabatt omfattar alltså alla som vid årets ingång har fyllt 18 år (som fyller 19 år under 2022). På motsvarande sätt omfattas 23-åringar om de fyller 23 år någon gång under 2022. Detta är alltså personer som är födda 1999–2003.

Rabatt på högst 25 000 kr/månad

Den förstärkta nedsättningen innebär alltså att endast ålderspensionsavgiften (10,21%) ska betalas på ersättningar upp till 25 000 kr/kalendermånad.

Denna tillfälliga rabatt innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% för alla unga mellan 15–23 år, då vi sedan 2019 har rabatt för unga mellan 15–18 år som innebär 10,21% i arbetsgivaravgift.

Ett par exempel på vad sommarrabatten på unga mellan 18–23 innebär i lönekostnad och rabatt:

Lön Lönekostnad maj 2022 Lönekostnad juni-aug 2022 Rabatt
15 000 17 959 16 531 1 428
25 000 29 932 27 552 2 380

Ikraftträdande

Beslutet träder i kraft 1 juni 2022 och ska gälla ersättningar som betalas ut under juni, juli och augusti 2022.

Regeringens prop 2021/22:97, Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU21

 

Källa: Björn Lundén AB