september 29, 2023

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

Regeringen aviserar i budgetpropositionen att under 2024 höjs taket för ROT-avdrag tillfälligt till högst 75 000 kr.

ROT- och RUT-avdrag

ROT-avdrag är en del av systemet med skattereduktion för HUS-arbete. Den andra delen av systemet är det så kallade RUT-avdraget, se ROT-avdrag och RUT-avdrag i Faktabanken.

Enligt nuvarande regler motsvarar skattereduktionen för ROT 30% av arbetskostnaden (inklusive moms) för de åtgärder som omfattas, dock högst 50 000 kr per person och beskattningsår. För RUT-tjänster gäller dock ett högre tak, 75 000 kr per person och beskattningsår.

Ett takbelopp – 75 000 kr – gäller dessutom för den sammanlagda reduktionen för både ROT och RUT.

Taket på ROT-avdrag höjs

Regeringen vill främja sysselsättningen i byggsektorn och aviserar nu i budgetpropositionen att taket för ROT-avdrag tillfälligt ska höjas från 50 000 kr till 75 000 kr per person under 2024.

Det ska också tillfälligt införas separata tak för ROT-respektive RUT-avdraget. Det innebär alltså att taket för ROT-tjänster och RUT-tjänster hamnar på 75 000 kr vardera och att det inte kommer att finnas något gemensamt maxtak. Om förslaget träder i kraft kommer alltså en skattereduktion om totalt 150 000 kr kunna användas för HUS-arbeten fördelat på ROT-och RUT.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2024. Det tillfälligt höjda taket kommer dock att gälla för hela 2024 men fram till den 30 juni 2024 föreslås att högst 50 000 kr får användas för ROT-avdrag och högst 75 000 kr sammanlagt för ROT- och RUT-avdrag.

Det kommande förslaget bedöms minska skatteintäkterna med ca 1 miljard kr.

Återkommer med förslag

Finansdepartementet kommer att remittera förslaget och inhämta lagrådets yttrande under våren 2024 och kommer därefter att återkomma med ett färdigt förslag.

Regeringens prop 2023/24:1

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

nov. 28, 2023

Personaloption blir skattepliktig

nov. 28, 2023

Skattereduktionen omfattar inte lastbalanserare

nov. 28, 2023

Nekas ROT-avdrag för ombyggnad av uthus

nov. 28, 2023

Försäljning av A-traktorer var näringsverksamhet

nov. 28, 2023

Julgåvor och julfest – detta gäller!

nov. 28, 2023

Skatteplanering inför nyår

nov. 27, 2023

Aktuella datum

nov. 06, 2023

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

nov. 06, 2023

Styvbror är inte närstående enligt inkomstskattelagen

nov. 06, 2023

Tjänstebil och skattefri laddning

nov. 06, 2023

Skatteverket fortsätter att granska riskbranscher

nov. 06, 2023

Tjänstepensioner ska beskattas i Sverige

nov. 06, 2023

Momslyft på kostnader vid försäljning av dotterbolag

sep. 29, 2023

Digitala bolags- och föreningsstämmor

sep. 29, 2023

Prisbasbeloppen 2024

sep. 29, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

sep. 29, 2023

Moms – höjd omsättnings-gräns och 12% på konstverk mm

sep. 29, 2023

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

sep. 29, 2023

Budgetpropositionen 2024

sep. 29, 2023

Vårpropositionen 2023

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023

mar. 31, 2023

När kunden inte betalar påminnelser, inkassokrav m m

mar. 31, 2023

6% moms på discobowling

mar. 31, 2023

Plattformsföretag ska lämna kontrolluppgifter