november 6, 2023

Tjänstebil och skattefri laddning

För anställda som har förmånsbil men som inte har drivmedelsförmån – den anställde betalar själv för drivmedlet – gäller det att både den anställde och arbetsgivaren tänker sig för innan man laddar bilen gratis vid arbetsplatsen.

Skattefri laddning – kan bli problem vid förmånsbil
1 juli infördes tillfälliga regler som innebär att arbetsgivare kan tillåta sina anställda att ladda elbilar skattefritt vid arbetsplatsen.

Denna förändring har uppskattats av många arbetsgivare och anställda. En ofta mycket svårhanterad förmån, är nu skattefri.

Man bör dock vara medveten om att denna skattefrihet kan ge oönskade effekter för vissa anställda. Anställda som har förmånsbil men som privat står för drivmedlet. Detta upplägg är väldigt vanligt bland de som har en elbil som förmånsbil.

Inkomstskattelagen 12 kap 5 §
I inkomstskattelagen (12 kap 5 §) framgår det nämligen att om en arbetsgivare ska kunna betala ut skattefri milersättning till anställd som använder sin förmånsbil till tjänstekörning, så krävs det att den anställde står för samtliga utgifter för drivmedlet. Och laddar man bilen utan kostnad utanför arbetsplatsen, så har man inte stått för samtliga utgifter för drivmedlet.

Ett exempel:

Inkomstskattelagen 12 kap 5 §
Felicia laddar själv sin förmånsbil (el). Ibland laddar hon via snabbladdare, men oftast blir det vid bostaden. När laddning vid arbetsplatsen blev skattefritt, så har hon även börjat ladda på jobbet.

I augusti skickar arbetsgivaren iväg Felicia på en lång tjänsteresa, där hon ska träffa företagets återförsäljare i Norrland. Totalt kör Felicia 240 mil under dessa dagar.

När hon kommer hem lämnar hon in en reseräkning till arbetsgivaren på 240 mil x 9,50 kr = 2 280 kr. Om arbetsgivaren betalar ut denna ersättning, så är den en skattepliktig lön som ska ligga till grund för arbetsgivaravgifter.

För att en anställd (t ex Felicia ovan) ska ha rätt till skattefri milersättning så krävs det som sagt att den anställde står för samtliga utgifter för drivmedlet. Ja, även nya förmånliga regler, kan som synes få vissa oönskade konsekvenser.

Inkomstskattelagen 12 kap 5 §

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

nov. 28, 2023

Personaloption blir skattepliktig

nov. 28, 2023

Skattereduktionen omfattar inte lastbalanserare

nov. 28, 2023

Nekas ROT-avdrag för ombyggnad av uthus

nov. 28, 2023

Försäljning av A-traktorer var näringsverksamhet

nov. 28, 2023

Julgåvor och julfest – detta gäller!

nov. 28, 2023

Skatteplanering inför nyår

nov. 27, 2023

Aktuella datum

nov. 06, 2023

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

nov. 06, 2023

Styvbror är inte närstående enligt inkomstskattelagen

nov. 06, 2023

Tjänstebil och skattefri laddning

nov. 06, 2023

Skatteverket fortsätter att granska riskbranscher

nov. 06, 2023

Tjänstepensioner ska beskattas i Sverige

nov. 06, 2023

Momslyft på kostnader vid försäljning av dotterbolag

sep. 29, 2023

Digitala bolags- och föreningsstämmor

sep. 29, 2023

Prisbasbeloppen 2024

sep. 29, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

sep. 29, 2023

Moms – höjd omsättnings-gräns och 12% på konstverk mm

sep. 29, 2023

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

sep. 29, 2023

Budgetpropositionen 2024

sep. 29, 2023

Vårpropositionen 2023

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023

mar. 31, 2023

När kunden inte betalar påminnelser, inkassokrav m m

mar. 31, 2023

6% moms på discobowling

mar. 31, 2023

Plattformsföretag ska lämna kontrolluppgifter