Tjänster

Vi hjälper dig, företagare eller privatperson, med tjänster inom revision, redovisning, skatt, administrativa uppgifter samt bolagsärenden med mera. Titta gärna igenom de tjänster vi tillhandahåller och dess innehåll via menyn nedan.

Vi har en bred kompetens och många års erfarenhet inom de tjänster vi tillhandahåller. Vi vill att du skall få rätt hjälp från början så kom in och träffa oss för ett möte så diskuterar vi tillsammans fram vad det är för hjälp du behöver.

Välkommen!

Image

Revision

För oss är det viktigt att du som kund känner dig omhändertagen, att du upplever att du får bra service, stort engagemang och svar på dina frågor. När vi komponerar ett revisionsteam gör vi det utifrån verksamheten och behoven som du som kund har. Vi är en revisionsbyrå med lång erfarenhet av revision som snart sträcker sig över ett halvt sekel. Vi reviderar företag i alla storlekar inom olika branscher. Vi arbetar även med utländska bolag och dess koncernrapportering.

Varför välja revision?
Aktiebolagslagen styr vilka företag som måste ha revisor. Idag måste företag som överstiger fler än ett av kriterierna nedan två år i följd välja en revisor.

  • Över 1.500.000 kr i balansomslutning,
  • Över 3.000.000 kr i omsättning, eller
  • Fler än tre anställda

Om ditt företag enligt lag måste ha revisor kan du tänka på att det kan ge något mer och ge nya möjligheter. Revisionen ger dig en försäkran om att du gjort rätt hittills och kan genom det ge dig en trygghet i arbetet framåt. Aktiebolagslagen ger dig nämligen ett stort ansvar, och med ansvar följer alltid risk. Revisionen bidrar till att minska risken och samtidigt öka din trygghet. Samtidigt ökar revision förtroendet för ditt företag hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, kreditgivare och andra som du är beroende av genom att en oberoende granskning sker av företagets redovisning och förvaltning. Revisionen stärker också årsredovisningens status som beslutsunderlag och är en kvittens på att det är ordning och reda i ditt företag.

Du kan anlita någon av våra revisorer även om det inte är för revision utan för konsultation. Revisorn ger dig tillgång till ett kompetent bollplank i olika situationer för din verksamhet. Det kan röra ekonomisk rådgivning och diskutera olika problem och möjligheter som kan uppkomma eller träffas för genomgång av årsbokslut och disposition av resultat mm.

Image
Image
Image
Image