februari 28, 2023

Utökade möjligheter till anstånd

Mot bakgrund av högre energipriser och försenat elprisstöd samt hög inflation har nu riksdagen beslutat om utökade möjligheter till skatteanstånd genom att antalet möjliga perioder med anstånd utökas från och med 13 februari 2023.

Samma modell som infördes under pandemin
Anstånden kommer att fungera enligt den modell som infördes under pandemin (se artikel från februari 2022, Coronastöd återinförs och utvidgas), med följande tillägg/ändringar:

Anståndstiden får bestämmas till längst ett år, den bortre tidsgränsen för anstånden flyttas dock från 12 februari till 12 september 2023.

Uppehåll för preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst 12 månader, i stället för de 9 månader som gäller i dag. Detsamma gäller moms för företag som redovisar moms månadsvis.

Anstånd för moms som redovisas kvartalsvis ska kunna beviljas för högst fyra redovisningsperioder, i stället för dagens tre.

Anstånd med skatterna ovan kan även beviljas för redovisningsperioder som inföll under april–juni 2022.

Företag som redovisar moms årsvis får även i fortsättningen skjuta upp två års moms.

Ikraftträdande
De nya reglerna träder ikraft 13 februari 2023. Det är även från detta datum som Skatteverket kan fatta beslut enligt de nya reglerna.

Regeringens prop 2022/23:52, Finansutskottets betänkande, FiU31

Källa; Björn Lundén

Kategorier

Länkar

ImageImageImageImage

Fler nyheter

feb. 01, 2024

Trav och moms – SRN fann

jan. 31, 2024

Nya regler för årsredovisning i bostadsrättsföreningar

jan. 29, 2024

Frivillig momsskyldighet – klargörande av begreppet stadigvarande användning

jan. 29, 2024

Nya lagar 2024

jan. 11, 2024

Fyllnadsinbetalning – undvik höga räntekostnader på skattekontot

nov. 28, 2023

Personaloption blir skattepliktig

nov. 28, 2023

Skattereduktionen omfattar inte lastbalanserare

nov. 28, 2023

Nekas ROT-avdrag för ombyggnad av uthus

nov. 28, 2023

Försäljning av A-traktorer var näringsverksamhet

nov. 28, 2023

Skatteplanering inför nyår

nov. 06, 2023

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

nov. 06, 2023

Styvbror är inte närstående enligt inkomstskattelagen

nov. 06, 2023

Tjänstebil och skattefri laddning

nov. 06, 2023

Skatteverket fortsätter att granska riskbranscher

nov. 06, 2023

Tjänstepensioner ska beskattas i Sverige

nov. 06, 2023

Momslyft på kostnader vid försäljning av dotterbolag

sep. 29, 2023

Digitala bolags- och föreningsstämmor

sep. 29, 2023

Prisbasbeloppen 2024

sep. 29, 2023

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

sep. 29, 2023

Moms – höjd omsättnings-gräns och 12% på konstverk mm

sep. 29, 2023

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

sep. 29, 2023

Budgetpropositionen 2024

sep. 29, 2023

Vårpropositionen 2023

jun. 26, 2023

Full moms på dressincykling

jun. 26, 2023

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

jun. 26, 2023

Frivillig moms – flera hyresgäster i samma lokal

jun. 26, 2023

Inget momslyft på kontorsutrustning i bostad

jun. 26, 2023

Höjt tak vid forskning och utveckling

jun. 26, 2023

Skattefri laddning på arbetsplatsen

maj. 05, 2023

Vårpropositionen 2023